WAT WE DOEN.

AHMW biedt hulp aan mensen van jong tot oud die (tijdelijk) zelf hun problemen niet meer kunnen oplossen. Hiervoor werken wij samen met andere hulp- en dienstverleners. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid de cliënt optimaal te ondersteunen. Mocht er andere hulp nodig zijn, dan kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties.

 

Soms loopt het in uw leven anders dan u graag zou zien. Of is het leven gewoonweg moeilijk. U kunt dan behoefte hebben aan een luisterend oor. Aan iemand die de tijd neemt om naar uw verhaal te luisteren, maar die u ook kan helpen om een oplossing te vinden voor uw probleem of u handvatten kan aanreiken om het leven weer aan te kunnen.

 

AHMW biedt ondersteuning en advies op de volgende terreinen:

  1. Culturele verschillen (taalbarrière)
  2. Relaties (partner, ouders & kind, eenzaamheid)
  3. Problemen bij geld (schulden, inkomen, uitkering)
  4. Wonen (advies en informatie)
  5. Werk (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, collega’s)
  6. Onderwijs (spijbelen, leerachterstand, pesten)
  7. Verwerking (overlijden, echtscheiding, incest, mishandeling, discriminatie)
  8. Gezondheid (spanning, omgaan met ziekte)
  9. Verslaving (alcohol, drugs, eten, gokken, medicijnen)
  10. Opvoeding (opvoedingsondersteuning, spanning thuis)

ONZE 7 KERNWAARDEN:

Openheid Iedereen mag zich vrij voelen te delen wat hem of haar bezighoudt, zonder veroordeeld te worden.

Respect Uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt en de overlevingsstrategieën die daarvoor nodig zijn. Niet veroordelend, maar nieuwsgierig en betrokken.

Betrokkenheid geen negen-tot-vijf-mentaliteit, waar nodig zijn we in de avond- en weekenduren gewoon beschikbaar. 

Samenwerking Gericht op samenwerking en uitgebreide kennis van het sociaal netwerk.

Kwaliteit We streven altijd naar 100% kwaliteit. 

Transparantie Iedereen heeft recht op transparantie ook in eigen taal. Daarom zetten we ons via allerlei middelen in om voor onze cliënten een zo breed mogelijk aanbod te kunnen doen in vreemde (niet-westerse) talen. 

Vertrouwen We besteden ook de nodige aandacht aan het waarborgen van de privacy van onze cliënten. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zijn verbonden aan de beroepscode maatschappelijk werk.