Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over AHMW. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door AHMW.

Als AHMW willen we te allen tijde zorgen voor tevredenheid over de hulp die wij bieden. Om onze zorgverlening te verbeteren staan we daarom open voor uw commentaar. Ook ontvangen wij graag bericht bij bepaalde klachten of ontevredenheid over onze zorg. Op deze manier kunnen wij leren van en daardoor onze zorgverlening verbeteren. Wanneer u niet tevreden bent over een gedraging van AHMW of van een van onze medewerkers, laat het ons dan gerust weten. U kunt hierover altijd met ons in gesprek. Kijk eens bij onze contactgegevens .

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

Bespreek de klacht met de SKJ jeugdzorgwerker en/of medewerker op een rustig tijdstip.

Maak met de SKJ jeugdzorgwerker en/of medewerker een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

AHMW maakt gebruik van een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. Meld je klacht bij het AKJ, dit zijn speciale onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp, zie: www.akj.nl

Bij een klacht over een individuele medewerker: individuele medewerkers van AHMW zijn aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Zie: http://klachtenportaalzorg.nl. Zij kunnen klachten behandelen die gaan over individuele medewerkers. Minimaal jaarlijks sturen zij een rapportage naar de inspectie voor de gezondheidszorg.

Wanneer u er niet uitkomt met AHMW en / of het AKJ dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • http://klachtenportaalzorg.nl. Zij kunnen klachten behandelen die gaan over individuele medewerkers. Minimaal jaarlijks sturen zij een rapportage naar de inspectie voor de gezondheidszorg. Lees de eigen procedure van het klachtenportaal, dit is opvraagbaar bij Ziezo.
  • https://skjeugd.nl/professionele-standaarden/klacht-over-een-professional tuchtrecht@skjeugd.nl
  • of per post sturen naar: SKJ, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. Of: Bij een klacht over een individuele medewerker: individuele medewerkers van Ziezo zijn aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Zie: Vermeld in ieder geval. De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

Het klachtenportaal Zorg of het SKJeugd gaat de klacht onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Ziezo langskomt om meer informatie te vragen aan jou. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen Ziezo en jij zouden kunnen verbeteren.

Wil je meer informatie? Surf naar: