Sinds 2013 zijn wij actief als aanbieder van Psychologische hulpverlening & Maatschappelijk werk. We beschikken over voldoende middelen om u van de nodige hulp te voorzien. Neem gerust contact met ons op zodat we kunnen kijken naar de beste aanpak.

AHMW is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Informeer bij onze medewerkers en vraag naar de vergoeding van uw aanvullende zorgverzekering.

Dit kan variëren van 2 tot 10 gesprekken. In andere gevallen kan het nodig zijn een iets ander traject te volgen. Ons streven hierin is: “Zo kort als kan, zolang als nodig.”

U kunt altijd tussentijds opzeggen. Wij doen hier niet lastig om.

Als hulpverlenende instantie heeft AHMW een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat u met onze praktijk deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Er wordt uitsluitend informatie aan andere instanties of hulpverleners gegeven als u daar zelf toestemming voor geeft.

AHMW is lid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijke Werkers en is daarnaast ook een Erkend Leerbedrijf. Al onze medewerkers beschikken over voldoende expertise binnen het veld van Psychosociale hulpverlening & Maatschappelijk werk. We laten ons ook regelmatig trainen om onze cliënten beter van dienst te kunnen zijn.