AHMW is een vrijgevestigde praktijk voor psychosociale hulpverlening in Maastricht en omstreken. AHMW biedt professionele hulp aan mensen met psychische, sociale en relatieproblemen. Problemen zoals gebrek aan zelfvertrouwen, spanningsklachten, moeite hebben met gevoelens uiten, gebrek aan assertiviteit, schuld- of schaamtegevoelens, identiteitsproblemen, machteloosheid en relatieproblemen met partner, ouders, kinderen of anderen.

De hulpverlening wordt geboden door middel van hulpverleningsgesprekken. De cliënt kan individuele hulp krijgen, met partner, gezin(nen) of andere familieleden. AHMW biedt ook groepstraining aan, zoals sociale vaardigheidstraining, preventietrainingen en andere.

De cliënt kan bij AHMW overdag terecht voor een afspraak. Ook kan de cliënt zowel met als zonder verwijzing bij de praktijk om hulp vragen.

pexels-cottonbro-4098232

Werkwijze

De verwijzer, als de cliënt, kan AHMW vrijblijvend om informatie vragen: telefonisch of per e-mail.

De cliënt zal zich eerst moeten aanmelden. Dit kan telefonisch, maar ook bij ons op kantoor. Bij de aanmelding vragen wij algemene gegevens van de persoon in kwestie. Vervolgens zal er een intakegesprek worden gepland. Het intakegesprek zal binnen twee weken na aanmelding plaatsvinden.
In het eerste gesprek na de intake wordt het intakeverslag besproken en worden de gespreksdoelen bepaald. Na vijf gesprekken volgt een evaluatie, waarin de voortgang en het (eventuele) vervolg van de hulpverlening wordt besproken. Van elk gesprek maakt de hulpverlener een verslag wat door de cliënt ingezien kan worden. Wanneer de hulpverlener denkt dat andere hulp nodig is verwijzen we de vrager door naar een hulpverlenende instantie, specialist of wie nodig is.  AHMW vindt het belangrijk dat het klikt tussen organisaties, de cliënt en de hulpverlener. De cliënt kan op elk moment kiezen om de hulpverlening te stoppen.

Gespreksfrequentie: één keer per drie weken.
Gespreksduur: individueel 1 uur; relatiegesprekken 1,5 uur.

Hulpverleningstraject

  1. Eerste contactmoment
  2. Voorbereiding op de intake
  3. Intake
  4. Behandeltraject
  5. Evaluatie behandeling

 

Binnen ons team hanteren wij de geheimhoudingsplicht. Er zal zonder de toestemming van de cliënt niets van de gesprekken naar buiten worden gebracht. De gegevens van de cliënt zullen uitsluitend worden gebruikt om zaken te kunnen regelen als er daarvoor toestemming gegeven is.

Als erkend hulpverlener is AHMW wettelijk verplicht een goede administratie en documentatie bij te houden, die afgestemd is op de aard van de organisatie. Daarbij krijgt AHMW snel inzicht in patiëntendossiers, cijfers en prestaties van de onderneming.

Als een cliënt een behandelingsrelatie aangaat krijgt deze een behandelingsovereenkomst. AHMW dient de privacy van de cliënt te beschermen. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. De organisatie mag dan ook geen informatie doorspelen aan derden.

Kwaliteit

Ons lidmaatschap van de NFG  zorgt ervoor dat er bewaking is van deskundigheid door middel van bijscholing en supervisie. Afhankelijk van de polis en ziektekostenverzekeraar van de cliënt heeft het NFG met een aantal verzekeraars afspraken gemaakt met betrekking tot vergoeding van onze hulpverlening. U vindt de actuele lijst op de website van de NFG.

Tarieven

Het is van tevoren niet meteen duidelijk welke kosten er aan onze hulpverlening  verbonden zijn. Wij geven alleen prijsindicaties. Daarom doet u als organisatie of als cliënt zelf er goed aan om met onze medewerkers contact op te nemen. Zo weet u precies van tevoren waar u aan toe bent.

Het tarief van het kennismakingsgesprek/intake bedraagt €20,- . Daarnaast hanteren we een standaard tarief van € 90,- per uur voor de behandelgesprekken.

Belangrijk om te weten: Kosten worden over het algemeen geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste verzekeraars, mits u aanvullend verzekerd bent.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren afgemeld te worden, anders vervalt het recht op teruggave.