AHMW is een vrijgevestigde praktijk voor psychosociale hulpverlening in Maastricht en omstreken. AHMW biedt professionele hulp aan mensen met psychische, sociale en relatieproblemen. Problemen zoals gebrek aan zelfvertrouwen, spanningsklachten, moeite hebben met gevoelens uiten, gebrek aan assertiviteit, schuld- of schaamtegevoelens, identiteitsproblemen, machteloosheid en relatieproblemen met partner, ouders, kinderen of anderen.

De hulpverlening wordt geboden door middel van gesprekken.
U kunt individuele hulp krijgen, met uw partner, gezin(nen) of andere familieleden. AHMW biedt ook groepstraining aan, zoals sociale vaardigheidstraining, preventietrainingen en andere.

U kunt bij AHMW overdag terecht voor een afspraak. U kunt zowel met als zonder verwijzing bij de praktijk om hulp vragen.

Werkwijze

U kunt AHMW vrijblijvend om informatie vragen: telefonisch of per e-mail.

U zal zich eerst moeten aanmelden. Dit kan telefonisch, maar ook bij ons op kantoor. Bij de aanmelding vragen wij algemene gegevens van u. Vervolgens zal er een intakegesprek worden gepland. Het intakegesprek zal binnen twee weken na aanmelding plaatsvinden.
In het eerste gesprek na de intake wordt het intakeverslag besproken en worden de gespreksdoelen bepaald. Na vijf gesprekken volgt een evaluatie, waarin de voortgang en het (eventuele) vervolg van de hulpverlening wordt besproken. Van elk gesprek maakt de hulpverlener een verslag wat door u ingezien kan worden. Wanneer de hulpverlener denkt dat andere hulp nodig is verwijzen we u door naar een hulpverlenende instantie, specialist of wie er dan ook nodig is.  Wij vinden het belangrijk dat het klikt tussen u en de hulpverlener. U kunt op elk moment kiezen om de hulpverlening te stoppen.

Gespreksfrequentie: één keer per drie weken.
Gespreksduur: individueel 1 uur; relatiegesprekken 1,5 uur.

Hulpverleningstraject

  1. Eerste contactmoment
  2. Voorbereiding op de intake
  3. Intake
  4. Behandeltraject
  5. Evaluatie behandeling

Binnen ons team hebben wij een geheimhoudingsplicht en zal zonder uw toestemming niets van onze gesprekken naar buiten worden gebracht. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw zaken te kunnen regelen en u daarvoor toestemming geeft.

Kwaliteit

Ons lidmaatschap van de NFG  zorgt ervoor dat er bewaking is van deskundigheid door middel van bijscholing en supervisie. Afhankelijk van uw polis en ziektekostenverzekeraar heeft het NFG met een aantal verzekeraars afspraken gemaakt met betrekking tot vergoeding van onze hulpverlening. U vindt de actuele lijst op de website van de NFG.

Tarieven

Het is van tevoren niet meteen duidelijk welke kosten er voor u precies aan verbonden zijn. Wij geven alleen prijsindicaties. Daarom doet u er goed aan om met onze medewerkers contact op te nemen. Zo weet u precies van tevoren waar u aan toe bent.

Het tarief van het kennismakingsgesprek/intake bedraagt €20,- . Daarnaast hanteren we een standaard tarief van € 90,- per uur voor de behandelgesprekken.

Belangrijk om te weten: Kosten worden over het algemeen geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste verzekeraars, mits u aanvullend verzekerd bent.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren afgemeld te worden, anders vervalt het recht op teruggave.